Innspillingen av webseminare

Hvordan henvendelser kan håndteres i Lime CRM er temaet for dette webinaret. Mange opplever et økt trykk i antall henvendelser for tiden, og har behov for et sted å organisere og håndtere disse.

Er du nysgjerrig på hvordan dere…

  • Gjør det enkelt for kundene deres å sende inn sine henvendelser.
  • Kan sørge for god informasjonskvalitet på kundenes henvendelser.
  • Enkelt fordeler og sørger for at henvendelsene løses.
  • Er sikker på at henvendelser besvares.
  • Bruker data fra henvendelser til å forbedre arbeids- og informasjonsflyten innad i selskapet.

og en ting til… 

Vi kommer å sende ut et opptak av webinaret til alle som har registrert seg. Har du ikke anledning til å delta på det aktuelle tidspunktet, vil du få en e-post med webinaret tilsendt i ettertid 🙂