Selvsagt finner du Outlook i Lime. Du ser mailen og kundene i samme vindu og får et helhetlig bilde. Såklart kan du bare dra og slippe mail og systemet forstår selv hvilken person og bedrift det skal kobles til. Som magi!

Godt å vite:
– Koblingen er gratis, intallert og klar til bruk.
– Du trenger selvsagt Outlook for at det skal fungere.