Abonner på den kalenderen du bruker slik at du kan se og booke inn dine kundebesøk direkte i Lime Go. Det effektiviserer arbeidet og gjør at du ikke behøver å ha en masse vinduer oppe samtidig. Outlook, Apples, Kalender, Gmail – you name it.