Med APSIS Lead får du oversikt over dine hjemmesidebesøkere og kan poengsette dem basert på hvilke sider de besøker og hvor lenge de blir. Med en kobling til Lime ser du dessuten hvilken relasjon du har til hjemmesidebesøkeren. Er det en kunde, et prospekt eller til og med en konkurrent? Nå er det bare å svare. Dra i gang et automatisk mail, eller ring. Bare fantasien setter grenser.